The group takes a brief break to celebrate Radhika’s birthday.